ออนไลน์ทั้งหมด : 8 คน
ไอดีทั้งหมด : 1608 ไอดี
ตัวละครทั้งหมด : 4622 ตัว
SG : 2093 ตัว
MP : 1244 ตัว
PHX : 1285 ตัว
เซิฟเวอร์เปิดมาแล้ว : 417 วัน