ออนไลน์ทั้งหมด : 24 คน
ไอดีทั้งหมด : 1484 ไอดี
ตัวละครทั้งหมด : 4101 ตัว
SG : 1906 ตัว
MP : 1112 ตัว
PHX : 1083 ตัว
เซิฟเวอร์เปิดมาแล้ว : 312 วัน