ออนไลน์ทั้งหมด : 21 คน
ไอดีทั้งหมด : 1636 ไอดี
ตัวละครทั้งหมด : 4728 ตัว
SG : 2149 ตัว
MP : 1253 ตัว
PHX : 1326 ตัว
เซิฟเวอร์เปิดมาแล้ว : 445 วัน