ออนไลน์ทั้งหมด : 12 คน
ไอดีทั้งหมด : 1560 ไอดี
ตัวละครทั้งหมด : 4441 ตัว
SG : 1996 ตัว
MP : 1242 ตัว
PHX : 1203 ตัว
เซิฟเวอร์เปิดมาแล้ว : 387 วัน